Na prístupnom elektronickom mieste, ako je verejný internetový portál, intranet alebo v rámci informačného systému spoločnosti, vizualizovať pre obyvateľa, turistu alebo zamestnanca spoločnosti mapové dáta a údaje o objektoch, stavbách, inžinierskych sieťach spolu s inými údajmi určitého mesta, okresu, kraja, VUC alebo areálu firmy prehľadnou a jednoduchou formou.

O NÁS

kontakty

KLIENTSKÁ ZÓNA

prihlásenie / odhlásenie